contact flagflagflagflag
menu_left menu_left

Nachádzate sa v : FAQ

Čo je elektronický smog?
Elektronický smog (alebo "e-smog") je neformálny termín pre nadmerne vysokú koncentráciu elektromagnetických polí s možnými nepriaznivými účinkami na zdravie živých organizmov - ľudí, zvierat, rastlín vrátane ich buniek. Mobilné zariadenia (mobilné telefóny, smartfóny, notebooky, tablety a i.) vytvárajú elektronický smog a zaťažujú naše vnútorné biologické procesy.

Prečo sú zákonné limity pre mobilné žiarenie nedostatočné?
Zákonom stanovená špecifická miera absorpcie (SAR) chráni naše telo len proti účinkom vysokofrekvenčného žiarenia. Ale náš organizmus v skutočnosti využíva pre vnútornú komunikáciu nízke frekvencie. Frekvencie, ktoré naše mobilné telefóny vysielajú v tomto rozsahu, túto vnútornú komunikáciu rušia – a to neustále. Záver: bolo dokázané, že k skutočnému poškodeniu počas používania mobilných zariadení dochádza práve v tejto oblasti. WAVEEX je jediná technológia na svete, ktorá rozširuje svoju ochranu aj na nízkofrekvenčné žiarenie a tým uľahčuje nášmu telu dlhodobé znášanie týchto účinkov.

Prečo sa technológia WAVEEX odporúča najmä deťom a dospievajúcej mládeži?
Používanie technológie WAVEEX sa odporúča každému bez ohľadu na vek. Mozog detí a dospievajúcich ľudí ešte neprestal rásť a možno predpokladať, že nepriaznivé účinky spojené s mobilným žiarením dlhodobo negatívne ovplyvňujú hlavne týchto ľudí.

Čím sa WAVEEX odlišuje od iných “zdravých čipov” pre mobilné telefóny, ktoré sú v súčasnosti na trhu?
Naši konkurenti sa snažia znížiť zákonom stanovené úrovne SAR (Specific Absorbtion Rate), ale tieto úrovne SAR nechránia naše telo pred účinkami nízkofrekvenčného žiarenia. Technológia WAVEEX je jedinečná v tom, že rozširuje túto ochranu aj na biologickú úroveň. To dosahujeme pozitívnou zmenou nízkofrekvenčných magnetických polí, ktoré vznikajú. Tieto nízkofrekvenčné vlny môžu spôsobiť fyzické poškodenie pri dlhodobom používaní mobilných zariadení.
Okrem toho, všetky účinky technológie WAVEEX sú reprodukovateľné a jasne overené expertízami – na rozdiel od technológií našich konkurentov.

Aké druhy negatívnych účinkov môžu vytvárať mobilné zariadenia na organizmus?
Príkladmi známych negatívnych účinkov na ľudský organizmus sú bolesť hlavy/migréna, nespavosť, nervozita, depresia, suché/páliace oči, oslabenie imunitného systému, podráždenie pokožky a pod.

Kto je za technológiou WAVEEX?
Dvojica vynálezcov Alfred a Helmut Theuretzbacherovci našla riešenie vyrovnávacieho účinku magnetických špičiek. Títo dvaja bratia v Nemecku a Rakúsku niekoľko rokov skúmali, ako by sa dalo zmeniť nízkofrekvenčné žiarenie, ktoré vzniká počas používania mobilných zariadení.

Existujú relevantné publikácie na túto tému?
Účinok Waveex potvrdzuje niekoľko publikácií, ktoré sú dostupné na stránke www.WAVEEX.eu (v častiach “Štúdie a posudky” a “Články a publikácie”).

Ktoré účinky technológie WAVEEX boli vedecky overené?
Najdôležitejšie účinky, ktoré boli zatiaľ dokázané v množstve štúdií a pomocou rôznych meraní, ukazujú, že technológia WAVEEX vyrovnáva špičky v magnetických poliach (nazývané gradienty). Takto súčasne zachováva kryštalickú štruktúru vody, ktorá chráni krvný profil pred zmenami a súčasne znižuje úrovne telesnej záťaže.

Ako sa dá zmerať účinnosť technológie WAVEEX?
V súčasnosti pracujeme na meracom zariadení, ktoré odlíši technológiu WAVEEX od imitácií. Ale toto meracie zariadenie nebude schopné merať účinnosť, lebo priamo ovplyvňuje náš organizmus, ktorý je extrémne zložitý.  Aby sme mohli v tejto súvislosti urobiť vedecky relevantné vyhlásenia, musíme urobiť laboratórne skúšky (ktoré práve prebiehajú). Pracujeme na riešení v tejto oblasti.


Funkčnosť a technológia

Ako funguje technológia WAVEEX, napríklad pri telefonovaní?
Počas telefonovania vzniká v tesnej blízkosti mobilného telefónu nízkofrekvenčné magnetické pole, ale jeho úrovne sú nekonzistentné: obsahujú medzery a špičky, takzvané gradienty. Náhle zmeny magnetického poľa dráždia naše telo. Plynulé prechody na druhej strane sú harmonické a náš bioorganizmus ich dobre znáša. Technológia WAVEEX láme tieto špičky a mení ich na hladké prechody, a tým sa magnetické pole stáva znesiteľné pre  náš organizmus.

Čo znamenajú tepelné a netepelné účinky?
Tepelné účinky potrebujú výkon, aby mohli pôsobiť. Čím silnejšie je mobilné žiarenie, tým väčšie množstvo tkaniva zohreje – napríklad naše ucho počas telefonovania.  To je jediný typ účinku, ktorý upravujú zákonné limity (špecifické miery absorpcie, SAR).
Netepelné účinky nepotrebujú výkon, ale majú priamy vplyv na náš organizmus. K tomu dochádza v nízkofrekvenčnej oblasti, kde ľudský organizmus sám so sebou nepretržite komunikuje. Tieto limity sú až 10 000-krát nižšie ako   v prípade tepelných účinkov. Bez ohľadu na silu signálu, naše vnútorné procesy sú neustále ovplyvňované. Platí tu princíp rezonancie.

Čo sa nachádza v čipe WAVEEX?
WAVEEX pre mobilné zariadenia má niekoľko vrstiev. Dve vonkajšie vrstvy sú vyrobené z plastu. Vnútorné vrstvy majú obvody so striebornou povrchovou úpravou, ktorá  po vystavení účinkom elektromagnetických vĺn vyrovná vznikajúce gradienty magnetického poľa v ultranízkom frekvenčnom pásme (0–30 Hz), vďaka čomu ich naše telo lepšie znáša.

Pre aké typy použitia je dostupná technológia WAVEEX?
Technológia WAVEEX je dostupné pre mobilné zariadenia (mobilné telefóny, tablety, bezdrôtové telefóny( dostupná na predaj), routery WLAN (stav: plánovaná dostupnosť v 2. štvrťroku 2015) a pre anténne stožiare (stav: prebiehajú laboratórne skúšky)..

Má technológia WAVEEX certifikáciu ES?
Áno, WAVEEX pre mobilné zariadenie je certifikovaný podľa smernice 2002/95/ES (o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok).

Má technológia WAVEEX dátum expirácie?
Nie,  technológia WAVEEX je teoreticky večná. V súčasnosti môžeme s istotou povedať, že trojročné čipy sú ešte stále plne funkčné.Vedecké vysvetlenia

Bol účinok technológie WAVEEX vedecky overený?
Áno, pozitívny účinok technológie WAVEEX bol overený výsledkami mnohých vedeckých a lekárskych štúdií. Posledné merania dokonca monitoroval BUREAU VERITAS a výsledky boli overené a certifikované.  Prehľadné informácie nájdete na tejto stránke v sekcii “Štúdie a posudky”.

Prelomový vedecký objav v tejto súvislosti
V roku 2008 bola uverejnená európska štúdia REFLEX financovaná EÚ a štúdia VERUM financovaná zo súkromných zdrojov. Tieto štúdie jasne dokázali, že zákonom stanovený limit by mal závisieť od frekvencie – ale v skutočnosti to tak nie je. Každá frekvencia má totiž na náš organizmus iný účinok. To znamená, že zníženie úrovní SAR zjavne vždy nedáva zmysel. Je potrebné nájsť iné riešenie.
Po nich nasledovali prelomové objavy v biológii, ktoré nám ukázali, ktorou cestou sa máme uberať: bolo jasné, že riešenie musí spočívať v nízkofrekvenčnom rozsahu.

Aké výsledky ukazuje krvný profil v prípade použitia technológie WAVEEX a v prípade jej nepoužitia?
Pozorovanie tmavého poľa, ktoré bolo vytvorené počas skúšok krvného profilu, ukázalo zdravú krv plnú životnej energie s jednotlivými, jasne rozpoznateľnými krvnými bunkami. Po desiatich minútach telefonovania pomocou mobilného telefónu (mobilného zariadenia bez technológie WAVEEX) sa v krvnom profile objavia zmeny. Krvné bunky sú pokryté tenkým filmom, ktorý má za úlohu držať bunky oddelene od seba. Keď sa krvné bunky začnú zhlukovať, znamená to, že štruktúra tohto vodného filmu bola zničená. Stalo sa to pod vplyvom vonkajších magnetických polí, ktoré sú charakterizované náhlymi zmenami (špičkami a medzerami). Tieto gradienty magnetického poľa majú priamy vplyv na dvojpólové molekuly – voda je dvojpólová molekula.

Aký vplyv majú gradienty magnetického poľa na vodu v prípade použitia technológie WAVEEX a v prípade jej nepoužitia?
Fotografia vodných kryštálov ukazuje peknú kryštalickú štruktúru. Výsledky skúšok dokazujú, že bez použitia technológie WAVEEX gradienty vytvorené aktívnym mobilným telefónom ničia štruktúru vody.
Rovnaká skúška bola vykonaná pomocou aktívneho mobilného telefónu s technológiou WAVEEX. Štruktúra vody zostala takmer nezmenená.
Chceli by sme zdôrazniť, že naše mobilné telefóny sú aktívne, aj keď sa práve nepoužívajú na telefonovanie. Sú neustále synchronizované s vysielacími vežami.

Aký je hlavný záver fyzickej správy “Vodné rezonancie”?
Toto je základná správa. Dokazuje, že frekvencie vo vode sa správajú odlišne v závislosti od toho, či sa pod vodným sklom nachádza alebo nenachádza čip WAVEEX. To je dôležité zistenie, lebo ľudské telo sa skladá prevažne z vody. Nič to však nehovorí o tom, či tieto zmeny frekvencie sú pozitívne alebo negatívne.

Aký je hlavný záver fyzickej správy “Magnetické pole”?
Postup merania je pomerne jednoduchý. Meria sa spolu 121 meracích bodov vo vzdialenosti 5 cm (11 x 11) pomocou presného teslametra (zariadenia používaného na meranie magnetických polí). Prvé meranie urobíme bez mobilného telefónu a ukáže nám magnetické pole danej oblasti. Potom položíme doprostred oblasti zapnutý mobilný telefón a meranie zopakujeme. Teraz odčítame výsledky skúšok od prvého merania a zistíme rozdelenie magnetického poľa spôsobené mobilným telefónom. Meranie potom zopakujeme s použitím mobilného telefónu S TECHNOLÓGIOU WAVEEX. Teraz vidíme, ako WAVEEX vyvažuje magnetické polia. Toto vyrovnanie predstavuje až 0,4 mikrotesla, čo je dosť veľa, keď si uvedomíme, že špička magnetického poľa nainštalovanej antény je 2,4 mikrotesla.

Aký je hlavný záver biologickej správy “Tmavé pole”?
V tomto prípade sa skúmajú účinky desaťminútového telefonátu na krvné profily 62 respondentov  s použitím a bez použitia technológie WAVEEX. V prípade telefonátu z mobilu bez použitia technológie WAVEEX krvný profil vždy ukázal negatívne zmeny. V prípade použitia mobilného telefónu s technológiou WAVEEX, zdravý krvný profil zostal stabilný a "znevýhodnený" krvný profil sa vždy zlepšil.

Aký je hlavný záver biologickej správy “Záťažová skúška”?
Táto skúška meria účinky pätnásťminútového hovoru vykonaného z mobilného telefónu s a bez technológie WAVEEX na úroveň záťaže nášho organizmu. Ak hovor bol vykonaný najprv bez technológie WAVEEX a následne s touto technológiou, úroveň záťaže bola vždy nižšia v prípade použitia technológie WAVEEX. Na druhej strane, keď bol hovor vykonaný najprv s použitím technológie WAVEEX a následne bez jej použitia, boli získané takmer rovnaké hodnoty. To môžeme vysvetliť tým, že technológia WAVEEX aktivuje pamäťovú funkciu v našom organizme, takže nechránený telefonát nasledujúci po chránenom telefonáte sa spracuje podobne. Žiadne skúšky neboli vykonané s cieľom zistiť, ako dlho tento účinok potrvá.

Môže WAVEEX zabrániť vzniku rakoviny alebo iných chorôb?
Toto nemôžeme tvrdiť, a nedovoľuje nám to ani zákon. Mobilné komunikácie existujú asi tridsať rokov a až teraz sa objavili správy o prvých preukázaných prípadoch rakoviny. Pri testovaní používajú technológiu WAVEEX len tri roky, takže v tejto súvislosti nemôžeme prísť so žiadnymi tvrdeniami. Chceli by sme však zdôrazniť, že je lepšie, ak  WAVEEX zabráni zmenám (zhlukovaniu) krvného profilu počas telefonovania, takže krvný profil zostáva stabilný a v optimálnom prípade sa môže dokonca zlepšiť. Okrem toho je určite lepšie, keď úroveň záťaže organizmu zostane nízka alebo sa dokonca zníži.Možnosti kúpy

Ako si môžem kúpiť WAVEEX v Číne?
V krajinách EU je WAVEEX predávaný iba cez e.shopy v cene 19,90 EUR vrátane DPH bez dopravných nákladov.
V súčasnej dobe sa vedú rokovania o tom, aby WAVEEX bol dostupný v maloobchodnej sieti v Rakúsku a v Nemecku od polovice roku 2015. Ostatné krajiny budú nasledovať..

Akú sú vaše plány pre celosvetovú distribúciu?
V každej krajine budeme mať jedného partnera, ktorý bude predávať  výhradne technológiu WAVEEX. Ak ešte nebol určený hlavný dodávateľ pre niektorú krajinu, maloobchodníci môžu nakupovať technológiu WAVEEX priamo od spoločnosti Vital Energy.

Je technológia WAVEEX dostupná aj v iných farbách – v inej úprave?
Pri objednávkach nad 20 000 kusov môžeme dodať samotný čip aj v iných farbách, s výnimkou metalických farieb – tie sú vylúčené! Elegantnejším riešením je vytlačiť personalizované logo alebo želaný text na ochranný film. Túto službu ponúkame v prípade objednávok do 100 kusov.


Inštalácia

Ako sa technológia WAVEEX inštaluje do mobilného telefónu a tabletu?
Inštalácia je veľmi jednoduchá. Najprv dôkladne očistite povrch od mastnoty a prachu. Potom stiahnite fóliu a pevne pritlačte čip WAVEEX na batériu alebo čo najbližšie k batérii alebo inému zdroju. Ak prilepíte čip WAVEEX zvonku, môžete ho prekryť priloženou ochrannou fóliou.

Ako sa inštaluje WAVEEX do iného mobilného zariadenia (bezdrôtový telefón)?
Umiestnite čip WAVEEX na adaptér základne bezdrôtového telefónu alebo na detský monitor. Umiestnite ho na pohyblivú časť rovnakým spôsobom, akým by ste ho nalepili na mobilný telefón.

Funguje WAVEEX aj v prípade, že mobilné zariadenie má ochranný kryt?
Áno, WAVEEX funguje bez ohľadu na to, či máte na mobilnom zariadení ochranný kryt alebo nie.  Dôležité je iba, aby ste nalepili WAVEEX priamo na mobilné zariadenie, čo najbližšie k batérii alebo zdroju.

Funguje WAVEEX aj v prípade, že samolepiaca ochranná fólia odpadne?
Áno, WAVEEX funguje aj bez ochrannej fólie. Fólia predstavuje len dodatočnú priľnavú ochranu v prípade, že prilepíte WAVEEX na vonkajšiu stranu a nemáte prídavný kryt. Ak pripevníte WAVEEX priamo na batériu, ochranná fólia nie je potrebná.

Čo sa stane, ak WAVEEX neumiestnim správne (čo najbližšie k batérii alebo zdroju)?
V tom prípade nemôžeme zaručiť, že WAVEEX bude správne fungovať. VŽDY nalepte WAVEEX čo najbližšie k batérii.

Môže byť účinok technológie WAVEEX negatívne ovplyvnený ?
Áno. Okrem čipu WAVEEX neumiestňujte na zariadenie žiadne nálepky, najmä ak obsahujú nejaký druh kovu (metalické farby).

Môžem používať dodatočné vonkajšie batérie?
Áno, ale potom budete potrebovať  ďalší čip WAVEEX nalepiť na dodatočnú batériu.

Môžem na zariadenie umiestniť viac ako jeden čip WAVEEX?
Áno, ale v prípade mobilných telefónov/mobilných telefónnych zariadení to nemá zmysel. Kým nepríde na trh špeciálna verzia WAVEEX pre routery WLAN, odporúčame prilepiť dva čipy WAVEEX na vonkajší zdroj routera.  Čipy WAVEEX pre routery WLAN by mali byť uvedené na trh v 2. štvrťroku 2015.

VšEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKYREKLAMAČNÝ PORIADOKOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVKONTAKT
 • Waveex

 • Ochrana pred mobilným žiarením

 • Mobilné žiarenie

 • Mobily a zdravie

 • Škodlivý mobil

 • Škodí mobil ?

 • Elektrosmog

 • Elektormagnetické žiarenie

 • Elektromagnetické vlnenie

 • Ochrana pred žiarením

 • Žiarenie z mobilov

VITAL ENERGY K.S.
HORSKÁ 23
83102 BRATISLAVA

Vaša kontaktná osoba:
Slovensko a Česko
Telefón: +421 948 043 423
Telefón: +421 903 728 464

E-mail: waveex@waveex.sk

Ochrana osobných údajov (General Data Protection Regulation, skrátene teda GDPR)

Spracovanie a ochrana osobných údajov je zabezpečovaná spoločnosťou VitalEnergy v zmysle nariadenia Európske únie 2016/679 (EU GDPR) a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. účinného od 25.5.2018

ochrana pred mobilným žiarením