contact flagflagflagflag
menu_left menu_left

Nachádzate sa v : PRE ODBORNÍKOV

Základné princípy

Mobilné telefóny existujú od roku 1983. V priebehu rokov mobilné telefóny a smartfóny sa stali cenovo dostupnými a teraz si bez nich nevieme predstaviť ani jeden deň. Deti dostanú svoj prvý mobilný telefón v priemere vo veku 6 rokov a dospelí zvyčajne vlastnia niekoľko mobilov.

Ale najmä v posledných rokoch sa objavili správy spochybňujúce bezpečnosť, ktorá sa až doteraz predpokladala, pokiaľ ide o nepriaznivé účinky na náš organizmus. Najvyšší súd v Taliansku nedávno konštatoval príčinnú súvislosť medzi rakovinou a častým používaním mobilného telefónu počas niekoľkých rokov.

Ako je to možné, keď nás chránia zákonné limity?

Pomôže nám to pochopiť nasledujúca tabuľka, ktorá rozdeľuje účinky žiarenia z mobilných telefónov na náš organizmus na dve všeobecné skupiny.

  Tepelný účinok Netepelný účinok
Frekvenčné pásmo 800 MHZ – 5 GHZ 0 – 300 HZ
Ako to funguje Funguje to v závislosti od sily. Čím vyšší je výkon prenosu, tým väčší je účinok. Nevyžaduje silu. Funguje ako ladička. Začína pôsobiť hneď po dosiahnutí rovnakej frekvencie.
Platné zákonné limity ÁNO, meria sa vo wattoch na KG (W/KG). Meria sa vysielací výkon mobilného telefónu. V Európe je tento výkon obmedzený na 2 W/KG bez ohľadu na frekvenciu. V Rusku a Číne sú tieto limity približne 100-krát nižšie z dôvodu lepšieho výskumu. Neexistujú ŽIADNE zákonné limity, ale hodnoty biologických limitov sú 10 000-krát nižšie ako hodnoty tepelných limitov.
Účinok na náš organizmus Vysoká frekvencia spôsobuje len minimálne tepelné účinky a v podstate žiadne biologické účinky. Tepelné účinky sú úmerné úrovni SAR*, zatiaľ čo biologické účinky závisia od tzv. biologického okna**. Má priamy účinok na náš organizmus. Vyvoláva v ňom rezonanciu a narúša vnútorné procesy – bez ohľadu na silu signálu.

* SAR  = Špecifická miera absorpcie = koľko energie absorbuje náš organizmus..
** Biologické okno = závisí od úrovne SAR a od frekvencie

V roku 2008 bola uverejnená európska štúdia REFLEX financovaná EÚ a štúdia VERUM financovaná zo súkromných zdrojov. Tieto štúdie jasne dokázali, že zákonom stanovený limit by mal závisieť od frekvencie – ale v skutočnosti to tak nie je. Každá frekvencia má totiž na náš organizmus iný účinok.

Po nich nasledovali prelomové objavy v biológii, ktoré nám ukázali, ktorou cestou sa máme uberať: bolo jasné, že riešenie musí spočívať v nízkofrekvenčnom rozsahu.

Ďalšie informácie

Článok, ktorý vyšiel v Journal of Preventive Medicine, poskytuje komplexné vysvetlenie významu elektromagnetickej záťaže ako naliehavého problému pre preventívnu medicínu a uznáva, že deformácie magnetického poľa spôsobujú biologické účinky (článok má názov: "Präventivmedizin bei elektromagnetischen Belastungen" [Preventívna medicína s elektromagnetickou záťažou] a jeho autormi sú Claude Bärtels a Frank Mosler, 06/2008).

Pre informáciu si prečítajte výsledky vedeckých a lekárskych štúdií o dokázaných účinkoch technológie WAVEEX, ktoré nájdete v časti “Prieskumy a posudky".

VšEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKYREKLAMAČNÝ PORIADOKOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVKONTAKT
 • Waveex

 • Ochrana pred mobilným žiarením

 • Mobilné žiarenie

 • Mobily a zdravie

 • Škodlivý mobil

 • Škodí mobil ?

 • Elektrosmog

 • Elektormagnetické žiarenie

 • Elektromagnetické vlnenie

 • Ochrana pred žiarením

 • Žiarenie z mobilov

VITAL ENERGY K.S.
HORSKÁ 23
83102 BRATISLAVA

Vaša kontaktná osoba:
Slovensko a Česko
Telefón: +421 948 043 423
Telefón: +421 903 728 464

E-mail: waveex@waveex.sk

Ochrana osobných údajov (General Data Protection Regulation, skrátene teda GDPR)

Spracovanie a ochrana osobných údajov je zabezpečovaná spoločnosťou VitalEnergy v zmysle nariadenia Európske únie 2016/679 (EU GDPR) a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. účinného od 25.5.2018

ochrana pred mobilným žiarením